Kerk en Leven

20/04/2016

Boek Erfgoed
De weg naar Jacobus
Frans Bresseleers

De Spaanse stad Santiago de Compostela – Santiago is de eigenlijke naam – is een van de belangrijkste christelijke bedevaartsoorden. Niemand minder dan de apostel Jacobus wordt er vereerd. Sinds de middeleeuwen is de stad het einddoel van pelgrimstochten uit heel Europa.
Diverse routes die een eigen parcours hebben, eindigen hier. Die voettocht wordt de camino (de weg) genoemd.

Frans Bresseleers (1897-1979) verzamelde tijdens zijn leven informatie over alle door hem gekende plaatsen die in de Lage Landen op een of andere wijze wat te maken hebben met Sint Jacob.
Zijn kleindochter Katleen De Vylder gaf zijn geschriften over de talrijke plaatsen – het zijn er meer dan tweehonderd – postuum uit en vulde die informatie aan met haast evenveel kleurenfoto’s die een beeld geven van hoe de pelgrimstocht in ons erfgoed gestalte kreeg.
Wat leren we? Dat de cultus in haast alle provincies in de Lage Landen voorkomt en dat ze opmerkelijk oude papieren heeft.
Aanvankelijk ondernam slechts de adel de tocht, maar vanaf de dertiende eeuw vertrokken ook burgers. De oudste vermelding van een pelgrimstocht uit onze regio dateert uit 1224.

(eds)

Comments are closed for this entry.

prescription scuba masks

adderall

healthcare management career

tetracycline online

enteral drug administration

buy viagra

uic internal medicine

viagra online

siemens healthcare malvern pa

buy dapoxetine

healthcare management jobs

lorazepam

ear nose and throat doctors

priligy

pharmacy tech school

buy viagra

birth control pill prices

buy doxycycline online

animal drugs

buy phentermine 37.5

drug war news

azithromycin