‘t Pallieterke

24/06/2014

(…)Dichteres katleen De Vylder verhaalt een dorpsgeschiedenis en een kastelenepos voor elke Vlaming. Door een vergrootglas kijk je in een menselijk terrarium. De teksten zijn leerzaam, soms poėtisch, altijd op hoog niveau geschreven en de illustraties van dit liefdewerk halen het niveau van het betere koffietafelboek. De auteur wandelt door het vroegere Laarhof en op de Ekerse Donk en ontmoet in archieven, boeken, perkamenten, prenten en landschappen de nobele bewoners van die hoek van het stadsgewest Antwerpen. Ferdinandus van Hecke, van het Laarhof anno zestiende eeuw, werd in de Antwerpse kathedraal gedoopt. Zijn peter was Pieter-Paul Rubens en zijn meter Elisabeth Fourment, familie van Helene Fourment (echtgenote van Rubens) en Clara Fourment (mama van Ferdinandus).
De lens van De Vylder omsluit regelmatig het moois, en de gevolgen versieren de microgeschiedenis van een buurt met bomen, moerassen, weiden, hoven van plaisantieėn, hospitalen en hun huidige visuele en auditieve overwoekering door spoorlijnen, drukke wegen en havenuitlopers. Het botanische Bonanza op pellicule van bosanemonen, speenkruid, berenklauw, klaproos, fluitenkruid en vlasbloemen verhoogt het genot. Uit de beeldarchieven verrijzen de zusters van Opwijk en hun kappen in de operatiekamer van de Sint-Lucaskliniek (opgeslorpt in het medisch centrum Klina), bij de meimaandprocessie door de hovingen rond het Hof van Delft – de oudste kern van de kliniek -, bisschop Caļmo (van het bisdom Brugge, die vanaf 1756 de zomers doorbracht op het familiedomein Laarhof), dokters op verbruinde Kodakfoto’s in het moederhuis die honderden Ekerenaren op de wereld hebben gezet. Wie de gordel van groene smaragd van Schilde tot Stabroek wil begrijpen, kan slechter kiezen dan het boek van Katleen De Vylder.
Alleen reeds de Franse en Oudnederlandse citaten die zij uit verre bronnen schift, zijn een lust voor de lezer.
Wie door Ekeren, Kapellen en Brasschaat wandelt en fietst, blijft verbaasd over de hoeveelheid rijke buitens. Katleen De Vylder vertelt uitvoerig dat de Donk traditioneel een plek was waar edellieden en kasteelheren graag verbleven. Eén van die lekkere hoofdstukken van het streekboek heet “Van kastelen rond het Laar”. Duizenden kinderen van arbeiders, boeren en plebs werden eertijds geboren in een heus kasteel, het sprookjesachtige Hof van Delft van de gelijknamige familie. Tot de Eerste Wereldoorlog was meer dan driekwart van het grondgebied van de parochie Donk, Ekeren-Brasschaat, eigendom van kasteelheren die bijna allen tot de adelstand behoorden. Graaf Baillet-Latour, de adellijke families du Bois, van Praet, ridder Léon van Delft, de nobele weduwe Guyot-Villers en koopman John de Vries-Joostens smukten het noorden van de koekenstad op met hun fijne verblijven en manieren.(…)

Jan Rabbijn

Comments are closed for this entry.

prescription scuba masks

adderall

healthcare management career

tetracycline online

enteral drug administration

buy viagra

uic internal medicine

viagra online

siemens healthcare malvern pa

buy dapoxetine

healthcare management jobs

lorazepam

ear nose and throat doctors

priligy

pharmacy tech school

buy viagra

birth control pill prices

buy doxycycline online

animal drugs

buy phentermine 37.5

drug war news

azithromycin